Önemli Tarihler

TAM METİN GÖNDERİMİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU!

Kongrede sunulan sözlü ve poster bildirilerin özetleri ve tam metinleri web sayfasında yer alacak olan bildiri kitabında yayınlanacaktır. Tam metin yayınlatmak isteyen katılımcılarımızın araştırma, olgu raporu veya derlemelerinin İngilizce olarak yazılmış tam metinlerini en geç 10 Eylül 2021 tarihine kadar pedo2021@kmice.com adresine e-posta ile göndermeleri gerekmektedir.

Tam metin bildiriler için yazım kuralları kongrenin web sitesinde duyurulacaktır. Yayınlanma tarihi ve sayfa numaraları ile ilgili düzenleme bilimsel komite tarafından yapılacaktır.

Tam Metin Yazım Kuralları için tıklayınız.

Sponsorlar