Önemli Tarihler

TAM METİN GÖNDERİMİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU!

Bildiri Tam Metni Hazırlama ve Gönderme Kuralları

  • Metin hazırlanırken, 1 punto, Calibri (Gövde) yazı tipinde, 1,5 satır aralıklı ve iki yana yaslı olmalıdır.
  • Kongre bildiri kitabında yayınlanacak olan tam metinler örnek tam metin şablonuna göre hazırlanmalıdır. En az 1000, en fazla 1500 (Özet, Abstract ve Kaynaklar hariç) kelime olacak şekilde Türkçe basılacaktır.
  • Şablona uygun hazırlanmayan metinlere tam metin kitabında yer verilmeyecektir.
  • Bildiri tam metinleri bilimsel komite tarafından değerlendirilecektir.
  • Araştırma/olgu raporlarının tam metninin en geç 04 Haziran 2021 tarihine kadar info@pedo2020.com adresine e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir.

Sponsorlar