Önemli Tarihler

Bilimsel Program / Scientific Programme

13:00 – 16:00 KAYIT
16:00 – 16:30 OPENING CEREMONY / AÇILIŞ TÖRENİ
16.30 – 17:30

INAUGURAL CONFERENCE / AÇILIŞ KONFERANSI
Moderator / Oturum Başkanı : Prof.Dr. Serap AKYÜZ

Resin Infiltration: Ultraconservative Esthetic Solutions for Carious and Non-Carious Enamel Lesions
Rezin infiltrasyon: Çürük ve Çürük olmayan Mine Lezyonları için Ultrakonservatif Estetik Çözümler

Zafer Çehreli
17:30 – 18:30 WELCOME RECEPTION / AÇILIŞ KOKTEYLİ
09:00 – 10:00

2ND LECTURE / 2. KONFERANS
Moderator / Oturum Başkanı : Prof.Dr. Fahinur ERTUĞRUL

Turkey Oral Health Profile Survey 2018
Türkiye Ağız Diş Sağlığı Profili Araştırması 2018
Ayşe Işıl Orhan

 
10:00 – 11:00

3TH LECTURE / 3. KONFERANS
Moderator / Oturum Başkanı : Prof.Dr. Figen SEYMEN

‘Dental management of children with Osteogenesis Imperfecta’
Osteogenesiz İmperfekta’lı Çocuklara Diş Hekimi Yaklaşımı
Susan Parekh: VIRTUAL LECTURE

11:00- 11.15 COFFEE BREAK / KAHVE ARASI
11:15 – 12:15

4TH LECTURE / 4. KONFERANS
Moderator / Oturum Başkanı : Prof.Dr. Senem SELVİ KUVVETLİ

Wanted Dead or Alive: Cells after Trauma
Ölü ya da Diri Aranıyor: Travma Sonrası Hücreler
Anne O’Connell: VIRTUAL LECTURE

12:15 – 13:15

5TH LECTURE / 5. KONFERANS
Moderator / Oturum Başkanı : Prof.Dr. Serap ÇETİNER

General Anesthesia in Pediatric Dentistry-From Everybody’s Comfort to Actual Need
Çocuk Diş Hekimliğinde Genel Anestezi - Herkesin Konforundan Gerçek İhtiyaca
Arina Vinereanu

13:15 - 14:00 LUNCH / ÖĞLE YEMEĞİ
14:00 – 15:00

6TH LECTURE / 6. KONFERANS
Moderators / Oturum Başkanları : Prof.Dr. Elif SEPET, Prof.Dr. Behiye BOLGÜL

Perioperative Anesthesia Management in Patients Undergoing General Anesthesia and Sedation in Pediatric Dentistry
Çocuk Diş Hekimliğinde Genel Anestezi ve Sedasyon Uygulanan Hastalarda Perioperatif Anestezi Yönetimi

Common Medical Diseases in Pediatric Dentistry and Proposed Solutions
Çocuk Diş Hekimliğinde Sık Karşılaşılan Tıbbi Hastalıklar ve Çözüm Önerileri

Dilek Günay Canpolat / Gül Yücel

15:00-15:30 COFFEE BREAK/KAHVE ARASI POSTER DISCUSSION /POSTER TARTIŞMA
15:30-17:00

7TH LECTURE & WORKSHOP / 7. KONFERANS & WORKSHOP
Moderators / Oturum Başkanları : Prof.Dr. Gamze AREN, Prof.Dr. Hüseyin KARAYILMAZ

Roadmap of Single-File Systems
Tek Eğeli Sistemlerin Yol Haritası
Mehmet Baybora Kayahan
Sponsored Session: By Dentsply

  SALON 1 SALON 2
17:30-19:30

ORAL PRESENTATIONS 1
SESSION 1   
SÖZLÜ SUNUMLAR 1
1.OTURUM

Moderators / Oturum Başkanları : Doç.Dr. Salih DOĞAN, Doç.Dr. Mine KORUYUCU

ORAL PRESENTATIONS 2
SESSION 2
SÖZLÜ SUNUMLAR 2
2.OTURUM  
Moderators / Oturum Başkanları : Doç.Dr. Şule ÇILDIR, Doç.Dr. Didem ÖNER ÖZDAŞ

19:30-21:00 DINNER / AKŞAM YEMEĞİ
  SALON 1

SALON 2

08:30 – 10:00

ORAL PRESENTATIONS 3
SESSION 3
SÖZLÜ SUNUMLAR 3
3. OTURUM 
  
Moderators / Oturum Başkanları : Doç.Dr. Figen EREN GİRAY, Doç.Dr. Şerife ÖZDEMİR

ORAL PRESENTATIONS 4
SESSION 4
SÖZLÜ SUNUMLAR 4
4. OTURUM

Moderators / Oturum Başkanları : Doç.Dr. Başak DURMUŞ, Doç.Dr. Mustafa Sarp KAYA

10:00 – 11:00

8TH LECTURE / 8. KONFERANS
Moderators / Oturum Başkanları : Prof.Dr. Günseli GÜVEN POLAT, Prof.Dr. İlknur ÖZCAN

Tips and Tricks for Enchancing Your Daily Clinical and Radiograhic Examinations: Interactive Case Discussions
Klinik ve Radyografik Muayene Pratiğinizde Karşınıza Çıkacak Durumlar İçin İpuçları: İnteraktif Olgu Tartışmaları
Kaan Orhan 

11:00- 11.15 COFFEE BREAK / KAHVE ARASI
11:15 – 12:15

9Th LECTURE / 9. KONFERANS
Moderators / Oturum Başkanları : Prof.Dr. Ebru TİRALİ, Prof.Dr. Aslı TOPALOĞLU AK

"MI" Contemporary Management of Caries in the Permanent Adolescent Dentition
“Minimal İnvaziv” Tedaviyle Genç Sürekli Dişlenmedeki Çürüklere Modern Yaklaşım
Avijit Banerjee : VIRTUAL LECTURE  
Sponsored Session: By GC

12:15 – 13:15

10TH LECTURE / 10. KONFERANS
Moderators / Oturum Başkanları : Prof.Dr. Cem DOĞAN, Prof.Dr. Aysun AVŞAR

Statistical Touch to Life
Hayata İstatistiksel Dokunuş 
Naci Murat  

13:15-14:00 LUNCH / ÖĞLE YEMEĞİ
14:00- 15:30

11Th LECTURE &workshop / 11. KONFERANS  & workshop
Moderator / Oturum Başkanı : Prof.Dr. E. Bahar TUNA İNCE

Simplified layering: aesthetics and performance in your hands
Basitleştirilmiş tabakalama: estetik ve performans ellerinizde
Simone Moretto
Sponsored Session: By GC

15:30-16:00 COFFEE BREAK / KAHVE ARASI POSTER DISCUSSION /POSTER TARTIŞMA
  SALON 1 SALON 2
16:00 – 17:30

ORAL PRESENTATIONS
SESSION 5
SÖZLÜ SUNUMLAR
5. OTURUM   
Moderators / Oturum Başkanları : Doç.Dr. Gülsüm DURUK, Doç.Dr. Meltem BAKKAL

WORKSHOP
Naci Murat
The Importance of Statistics in Dentistry
Diş Hekimliğinde İstatistiğin Önemi 

Limited attendance-Registration required
Sınırlı katılım-Kayıt olmak gereklidir.

17.30-18:00 CLOSING CEROMONY /KAPANIŞ
19:30-21.00 DINNER / AKŞAM YEMEĞİ
21.00-24.00 BAR GECESİ
09:00 – 09:45

ÖĞRETİM ÜYE TOPLANTISI

Sponsorlar